Hanfan.cc
韩国综艺、韩剧、娱乐新闻

标签:C-CLOWN

C-Clown - 渐行渐远 (Bugs 1080P)_韩饭网

C-Clown – 渐行渐远 (Bugs 1080P)

韩国音乐

C-Clown第二张迷你专辑《Young Love》并公开主打《渐行渐远》的完整版MV! 由车恩泽导演,演员李多喜、权贤相与成员姜俊出演,讲述令人心痛的爱情故事…