Hanfan.cc
韩国综艺、韩剧、娱乐新闻

标签:ZIA

Zia - Anemone (2012.12.10) [320K]_韩饭网

Zia – Anemone (2012.12.10) [320K]

韩国音乐

歌手:지아 (Zia) 专辑:ANEMONE 曲风:Ballad 发行日期:2012.12.10 曲目: 01 방문을 잠그고 02 일 년째 03 눈물이 툭 (Feat. 박경 of 블락비) 04 나를 잊어도 05 I Need Y...